Van freelancer naar vennootschap: kies de juiste vorm! | Freelancer.be

Van freelancer naar vennootschap: kies de juiste vorm!

Gepubliceerd op 22 Mei 2019

Een freelancer begint vaak “klein”, als eenmanszaak. Na verloop van tijd, als de zaak aan uitbreiding toe is, of als we met partners/vennoten in zee gaan, overwegen we vaak een overstap naar één of andere vennootschapsvorm. Sinds de maand mei is het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen in werking, en dat houdt enkele belangrijke veranderingen in die eventueel een rol kunnen spelen op de beslissing al dan niet de overstap te maken op een bepaald moment. Hierbij een overzichtje in een notedop.
 
In het nieuwe (Belgische) vennootschapsrecht wordt het aantal vennootschapsvormen van 17 naar 4 herleid: 

·     De besloten vennootschap (bv), 
·     De coöperatieve vennootschap (cv)
·     De naamloze vennootschap (nv)
·     De maatschap, met als subcategorie de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (commv).  
 

De besloten vennootschap (bv)

 
Dit is de vervanger van de voormalige bvba, en de vorm vooral gekozen door kmo's en vrije beroepen. Er zijn een aantal interessante, nieuwe mogelijkheden: 

  • Meer contractuele vrijheid en belangrijke versoepelingen inzake inbreng. Nieuw is dat inbreng van arbeid in die vorm mogelijk is. 
  • De verplichting om bij aanvang een minimale kapitaalinjectie te voorzien, valt weg. Maar het spreekt vanzelf dat een toereikend aanvangsvermogen vereist is om de activiteiten te kunnen starten. Dit kan nu dus door zowel inbreng in geld als in natura.
  • Als je effecten wil uitgeven kan dat nu ook onder andere vormen dan aandelen.
  • Het in- en uittreden van vennoten wordt ook gemakkelijker.
Bovendien is er ook een financiële begrenzing van bestuurdersaansprakelijkheid en een verscherpte aandacht voor het financieel plan, ter compensatie van de versoepelingen hierboven vermeld.

Hoofdelementen van het financiële plan van de bv

·      Een nauwkeurige omschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid
·      Een overzicht van alle financieringsbronnen en zekerheden
·      Een openingsbalans en geprojecteerde balansen op 12 en 24 maanden
·      Geprojecteerde resultatenrekeningen op 12 en 24 maanden
·      Een begroting van inkomsten en uitgaven voor minimum twee jaar
·      Een schatting van omzet en rendabiliteit onder bepaalde hypothesen
·      De naam van een externe deskundige indien die is opgetreden

Andere vormen

De cv zal enkel nog openstaan voor ondernemingen die echt het coöperatieve gedachtengoed nastreven. Haar voornaamste doel moet bestaan uit het voldoen van de behoeften van de aandeelhouders en/of in de ontwikkeling van hun economische en sociale activiteiten. 

De nv is de aangewezen vorm voor de grootste en beursgenoteerde ondernemingen en ze beoogt het bijeenbrengen van voldoende kapitaal om een omvangrijke onderneming uit te bouwen.
De maatschap is de basisvorm van de personenvennootschap en de enige vorm zonder rechtspersoonlijkheid. De vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (Comm.V) worden niet afgeschaft, maar toch nog behandeld als een maatschap met rechtspersoonlijkheid. De maatschap zal voortaan al dan niet met stille vennoten bestaan, duurzaam of tijdelijk zijn.

Zoals gezegd zijn heel wat vennootschapsvormen afgeschaft, zoals bijvoorbeeld de landbouwvennootschap. Vennootschappen kunnen zich in de toekomst echter laten erkennen als landbouwonderneming, coöperatieve onderneming of sociale onderneming. 

De bestaande Europese vehikels zoals bijvoorbeeld de “Europese vennootschap”, blijven onveranderd, omdat dit Europese wetgeving aanbelangt, en daar kan de Belgische wetgeving niets aan veranderen.
 
 
 
 

Isabelle Colle is een communicatiespecialist met een passie voor schrijven. Zij vindt altijd de juiste woorden, op maat voor je doelpubliek.

 

 

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog.

Experts

blogger1

Liesbeth Vergauwen

Meer klanten online bereiken met uw website, nieuwsbrief of op social media? Als freelance copywriter en web specialist helpt Liesbeth u daarbij.

Download de gratis Freelancer applicatie